Tarikh: 7-8 Disember 2019

Masa : 9.30 pagi - 12.30 tghari

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif : 1. Menambah pengetahuan peserta mengenai Adobe photoshop

               2. Menarik minat peserta menyertai kelas multimedia

               3. Menguji kreativiti para peserta dalam penggunaan Adobe Photoshop

Aktiviti : 1. Mempelajari asas adobe Photoshop

             2. mengajar Mengunakan tool di Adobe Photoshop