Tarikh: 20 Disember 2019

Masa : 10.00 pagi - 12.30 tghari

Peserta : Sekolah Rendah Kati

Objektif : 1. Menambah pengetahuan peserta mengenai penggunaan Microsoft Powerpoint 2010

               2. Menarik minat peserta menyertai kelas ICT

               3. Menguji kefahaman para peserta untuk Mengunakan Microsoft Powerpoint.

               4. Persediaan untuk Peserta Untuk menghadapi Kerja Kursus Ketika di Sek Menengah.

Aktiviti : 1. Membuat asas ketika menggunakan Microsoft Powerpoint 2010

              2. Kuiz kahoot (Microsoft Powerpoint)