Tarikh : 18-19 Januari 2020

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Pelajar Sek Rendah

Objektif : 1. Pendedahan awal kepada teknik suntingan gambar serta membuat label buku

               2. Menjadikan para peserta lebih kreatif dalam mereka idea-idea baru menggunakan Adobe Photoshop

 

Aktiviti : 1. Peserta akan melihat cara-cara dan teknik suntingan

              2.  Peserta di beri masa untuk membuat suntingan gambar dan label mengikut kreativti sendiri