Tarikh : 7 & 8 Mac 2020

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : SK Beluru, SK Ulu Ribu & SK Tanah Merah

Objektif : 1. Pendedahan awal kepada pelajar penggunaan Microsoft Powerpoint

              2. Mempelajari teknik penyediaan slide pembentangan yang lebih menarik

              3. Menguji kefahaman peserta untuk subjek Sains

 

Aktiviti : 1. Peserta mengenal fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Powerpoint

             2. Penggunaan canva.com untuk tempalate pembentangan yang menarik dan mudah

             3. Menjawab soalan berkaitan Sains Tahap 1