Tarikh : 19-20 Disember 2020

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Sekolah Kebangsaan

Objektif : 1. Pendedahan awal kepada pelajar penggunaan Microsoft Powerpoint Dan Seni Reka

              2. Mempelajari cara animasi 2D

              3. Menguji Ingatan Peserta Tentang Pelajaran yang lalu.

Aktiviti : 1. Peserta mengenal fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Powerpoint

             2. Penggunaan Posterwall dan Kreativiti Peserta

             3. Melihatkan Hasil Dari Template asal PosterWall