Tarikh : 14 - 18 Ogos 2019

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi dan 3.00 petang - 5.00 petang

Peserta : Belia dan Pelajar Sekolah (Menengah dan Rendah)

Objektif : 1. Mendedahkan para pelajar kaedah pembelajaran yang lebih  menarik

              2. Membantu usahawan dalam membuat kertas kerja

 

Aktiviti : 1. Tutorial Online (Bahasa Melayu, Matematik, ICT dan Bahasa Inggeris)

             2. Kuiz Kahoot

             3. Puzzle Online

             4. Blog

 

       

Tarikh : 8 Ogos 2019

Masa  : 9.20 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Pelajar Pusat Pemulihan Dalam Komuniti  Permata Indah, Kota Lama Kiri.

Objektif :  1. Pendedahan kepada peserta mengenai faedah dan kegunaan internet untuk pembelajaran

               2. Menarik minat peserta menggunakan teknologi ICT sebagai medium

                   pembelajaran yang lebih efektif

 

Aktivit : 1. Pengenalan abjad dan huruf melalui tontonan video  di Youtube

             2. Puzzle online

 

Tarikh    : 21 Julai 2019

Masa      : 8.00 pagi - 3.00 petang

Tempat  : Dewan Semai Bakti Felda Lasah, Sungai Siput, Perak

 

Aktiviti : 1. Roda Impian ICT dan KDB

             2. Gigi Buaya Beracun 

             3. Kuiz ICT Online

             4. Kempen kesedaran KDB

             5. Penerangan mengenai siaran tv digital (myFreeview)

             6. Penerangan penggunaan laman web aduan cfm.my

Tarikh : 27 Julai 2019

Masa  : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Pelajar Sekolah rendah

 

Objektif : Pendedahan kepada para peserta kaedah pembelajaran yang lebih menarik

 

Aktiviti :  1. Typing Speed in English

              2. Puzzle Maths 

Tarikh   : 20 Julai 2019

Masa    : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif : Mendedahkan peserta mengenai fungsi serta faedah penggunaan Internet serta maksud Internet itu sendiri.

Aktiviti  : 1. Tayangan slide mengenai asas internet

              2. Kuiz kefahaman ICT