Tarikh: 22-23 Februari 2020

Masa : 9.30 pagi - 12.30 tghari

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah  Beluru & Ulu Ribu

Objektif : 1. Menambah pengetahuan peserta mengeja dalam bahasa Inggeris

               2. Menarik minat peserta menyertai kelas multimedia

               3. Menguji kreativiti para peserta dalam penggunaan bahasa inggeris

 

Aktiviti : 1. Mempelajari asas Mengeja

             2. mengajar Mengunakan Kuiz di Internet.

 

 

 

Tarikh : 7 dan 14 februari 2020

Masa : 10.30 pagi - 12.30 pagi

Peserta : Usahawan baru PI Kubang Halban

Aktiviti : 1. Daftar Produk Myshop

2. Menjawab Soalan SPA

3. kemaskini BSH

 

Tarikh : 18-19 Januari 2020

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Pelajar Sek Rendah

Objektif : 1. Pendedahan awal kepada teknik suntingan gambar serta membuat label buku

               2. Menjadikan para peserta lebih kreatif dalam mereka idea-idea baru menggunakan Adobe Photoshop

 

Aktiviti : 1. Peserta akan melihat cara-cara dan teknik suntingan

              2.  Peserta di beri masa untuk membuat suntingan gambar dan label mengikut kreativti sendiri

 

 

Tarikh : 1-2 februari 2020

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Pelajar Sek Rendah

Objektif : 1. Pendedahan awal Asas Microsoft Word Pada Murid.

2. Menjadikan para peserta lebih kreatif dalam  menggunakan microsoft Word

Aktiviti : 1. Peserta akan melihat cara-cara teknik Penulisan dah format

2. Peserta di beri masa untuk membuat nota tentang Pengenalan diri.

 

 
 
 

Tarikh: 11-12 Januari 2020

Masa : 9.30 pagi - 10.30 pagi

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif : 1. Menambah pengetahuan pelajar Dalam Bahasa Inggeris

               2. Menarik minat peserta Mengunakan Kelebihan Internet Dalam membantu pelajaran

Aktiviti : 1.  Melakukan Aktiviti Seperti Permainan Kuiz Dan lain2

             2. Memberi Maklumat tambahan pelajaran Bahasa Inggeris melalui Kemudahan Internet

 

 

Sub-kategori