Tarikh : 19-20 Disember 2020

Masa : 9.30 pagi - 11.30 pagi

Peserta : Sekolah Kebangsaan

Objektif : 1. Pendedahan awal kepada pelajar penggunaan Microsoft Powerpoint Dan Seni Reka

              2. Mempelajari cara animasi 2D

              3. Menguji Ingatan Peserta Tentang Pelajaran yang lalu.

Aktiviti : 1. Peserta mengenal fungsi-fungsi yang ada di dalam Microsoft Powerpoint

             2. Penggunaan Posterwall dan Kreativiti Peserta

             3. Melihatkan Hasil Dari Template asal PosterWall

 
 

Tarikh: 7,8 & 9 Dec 2020

Masa : 10.00 pagi - 12.00 tghari

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif :

1. Mengajar Dan menguji peserta Dalam Basic Animasi 

2. Menjadikan kelas pembelajaran lebih menarik dengan tutorial dan kuiz/latihan secara interaktif

3. Mendidik peserta menggunakan kemudahan Software sebagai kaedah pembelajaran

Aktiviti :

1. Tutorial 

2. latihan ringkas

Tarikh: 1 November 2020

Masa : 10.00 pagi - 12.00 tghari

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif :

1. Mengajar Dan menguji peserta Dalam Basic Microsoft Word

2. Menjadikan kelas pembelajaran lebih menarik dengan tutorial dan kuiz/latihan secara interaktif

3. Mendidik peserta menggunakan kemudahan Software sebagai kaedah pembelajaran

Aktiviti :

1. Tutorial 

2. latihan ringkas

Tarikh: 5-6 Disember 2020

Masa : 10.00 pagi - 12.00 tghari

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif :

1. Mengajar Dan menguji peserta Dalam Peribahasa

2. Menjadikan kelas pembelajaran lebih menarik dengan tutorial dan kuiz/latihan secara interaktif

3. Mendidik peserta menggunakan kemudahan Software sebagai kaedah pembelajaran

Aktiviti :

1. Tutorial

2. latihan ringkas

Tarikh: 24-25 Oktober 2020

Masa : 10.00 pagi - 12.00 tghari

Peserta : Pelajar Sekolah Rendah

Objektif :

1. Mengajar Dan menguji peserta Dalam Basic Animasi Powerpoint

2. Menjadikan kelas pembelajaran lebih menarik dengan tutorial dan kuiz/latihan secara interaktif

3. Mendidik peserta menggunakan kemudahan Software sebagai kaedah pembelajaran

Aktiviti :

1. Tutorial 

2. latihan ringkas