Tarikh: 11 Disember 2019

Masa : 10.00 pagi - 12.30 tghari

Peserta : Sekolah Rendah Kati

Objektif : 1. Menambah pengetahuan peserta mengenai penggunaan Microsoft WORD 2010

               2. Menarik minat peserta menyertai kelas ICT

               3. Menguji kefahaman para peserta untuk Mengunakan Microsoft Word .

               4. Persediaan untuk Peserta Untuk menghadapi Kerja Kursus Ketika di Sek Menengah.

Aktiviti : 1. Membuat asas ketika menggunakan Microsoft Word 2010

              2. Kuiz kahoot (Microsoft Word)